Izvoz u brojkama

Struktura izvoza i uvoza u 2014. i 2015. godini

 

 

Struktura izvoza po zemljama u 2015. godini

 

Vrednost izvoza po zemljama

Struktura uvoza po zemljama u 2015. godini

 

Vrednost uvoza po zemljama

Struktura izvoza po proizvodima u 2015. godini

 

Struktura izvoza po proizvodima

Struktura uvoza po proizvodima u 2015. godini

 

Struktura uvoza po proizvodima

 

Izvor: Republički zavod za statistiku, juli 2016.