VESTI

Podrška razvoju MMSPP uz saradnju na lokalnom nivou

May 25, 2018

BEOGRAD – 25. maja, 2018. godine – Predstavnici Razvojne agencije Srbije (RAS) i 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) razgovarali su danas o unapređenju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Skup je održan u okviru promocije aktivnosti na projektu Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSPP (Accelerator).

Osim predstavljanja projekta i do sada realizovanih aktivnosti, predstavljen je i pilot projekat akceleracije (sastavni deo samog projekta Accelerator), koji RAS realizuje. Nakon prezentacije prisutni su razmenili mišljenja na temu moguće replikacije pilot projekta, ali i o saradnji na unapređenju podrške MMSPP, i iskustvima na lokalnom nivou.  

Akceleratori su organizacije koje nude širok dijapazon usluga i investicionih mogućnosti za početnike u poslovanju, cilj im je uključivanje startapova u višemesečne programe, koji sadrže mentorstvo, poslovni prostor, uvezivanje u lance vrednosti i što je najvažnije, početnicima u poslovanju je na raspolaganju pristup kapitalu i investicijama u zamenu za udeo u vlasničkom kapitalu firme.

Akreditovane regionalne razvojne agencije, kojih je 16, su partneri RAS na lokalnom nivou, svojim aktivnostima pokrivaju skoro čitavu teritoriju Republike Srbije i zajedno sa RAS učestvuju u realizaciji programa i projekata namenjenih MMSPP.

Projekat Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator) je deo Dunavskog transnacionalnog programa (DTP). Glavni cilj projekta je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika, razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije i sprovođenja uticaja na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou. 

Zemlje učesnice projekta su: Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. RAS je jedini partner iz Srbije na projektu.