Пројекти

Projekti

Razvojna agencija Srbije u okviru svojih aktivnosti, a shodno dugogodišnjem iskustvu i postignutim rezultatima našeg tima, kontinuirano radi na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih partnerstava sa domaćim i inostranim organizacijama, podršci i sprovođenju brojnih međunarodnih projekata, kao i realizaciji projekata kako iz sopstvenog porfolija, tako i portfolija Ministarstva privrede, i sličnih institucija.

Zajednički cilj svih programa i projekata jeste podrška razvoju i unapređenju privrede Srbije, a kroz podršku privrednim subjektima i ostalim privrednim činiocima i to putem razvoja konkurentnosti, poslovne infrastrukture, internacionalizacije, promocije, transfera znanja i tehnologija, i drugo.

RAS kroz Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja.

Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju obavlja poslove akreditacija i obnove akreditacije regionalnih razvojnih agencija i vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao poslove poverene zakono.

Pored toga, koordiniše rad mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, pruža stručnu pomoć i unapređuje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj, predlaže projekte za unapređenje i razvoj poslovne infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou, realizuje programe i mere Ministarstva privrede i učestvuje u implementaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći.

Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

Циљ програма је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање.

Detaljnije

Подршка предузетништву

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Detaljnije

Европска мрежа предузетништва (EEN - Enterprise Europe Network)

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Detaljnije

Konkurs za nagradu ŠAMPIONI LOKALNOG RAZVOJA 2018/19

Drugi konkurs za izbor najboljih praksi u radu lokalne samouprave i nagradu Šampioni lokalnog razvoja 2018/19.

Detaljnije

Швајцарски програм подршке за промоцију извоза - SIPPO

Развојна агенција Србије и Swisscontact, агенција која реализује Швајцарски програм за промоцију извоза - SIPPO

Detaljnije

Међунеродни пројекти

Међународни пројекти су пројекти који се финансирају из донаторских средстава. РАС има богато искуство у реализацији мултилатералних (ЕУ фондови) и билатералних пројеката који за циљ имају развој сектора ММСПП и српске привреде у целости. РАС је имплементатор и/или корисник донаторских средстава.

Detaljnije