Предузетнички сервис

Пројекти

Развојна агенција Србије у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима нашег тима, континуирано ради на унапређењу постојећих и успостављању нових партнерстава са домаћим и иностраним организацијама, подршци и спровођењу бројних међународних пројеката, као и реализацији пројеката како из сопственог порфолија, тако и портфолија Министарства привреде, и сличних институција.

Заједнички циљ свих програма и пројеката јесте подршка развоју и унапређењу привреде Србије, а кроз подршку привредним субјектима и осталим привредним чиниоцима и то путем развоја конкурентности, пословне инфраструктуре, интернационализације, промоције, трансфера знања и технологија, и друго.

Како да започнете свој бизнис?

Корак по корак за покретање бизниса.

Детаљније