Пројекти

Пројекти

Развојна агенција Србије у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима нашег тима, континуирано ради на унапређењу постојећих и успостављању нових партнерстава са домаћим и иностраним организацијама, подршци и спровођењу бројних међународних пројеката, као и реализацији пројеката како из сопственог порфолија, тако и портфолија Министарства привреде, и сличних институција.

Заједнички циљ свих програма и пројеката јесте подршка развоју и унапређењу привреде Србије, а кроз подршку привредним субјектима и осталим привредним чиниоцима и то путем развоја конкурентности, пословне инфраструктуре, интернационализације, промоције, трансфера знања и технологија, и друго.

РАС кроз Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета као битних фактора јачања укупног привредног развоја.

Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу обавља послове акредитација и обнове акредитације регионалних развојних агенција и вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција, као послове поверене законо.

Ппоред тога, координише рад мреже акредитованих регионалних развојних агенција, пружа стручну помоћ и унапређује капацитета акредитованих регионалних развојних агенција за обављање њихових послова који се односе на регионални развој, предлаже пројекте за унапређење и развој пословне инфраструктуре на регионалном и локалном нивоу, реализује програме и мере Министарства привреде и учествује у имплементацији пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи.

Пројекти

Детаљније

Европска мрежа предузетништва - EEN

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Детаљније

Јапанска агенција за међународну сарадњу - JICA

Дугогодишња сарадња са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА) на пољу менторинга настављена је кроз нови пројекат Развојне агенције Србије и ЈИЦА- „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана, фаза 2”, 2017 - 2020. Пројекат се односи на затварање циклуса стандардизоване услуге менторинга у Србији, као и наставак трансфера српске експертизе на пољу менторинга у Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију, уз подршку јапанских експерата.

Детаљније

Швајцарски програм подршке за промоцију извоза - SIPPO

Развојна агенција Србије и Swisscontact, агенција која реализује Швајцарски програм за промоцију извоза - SIPPO

Детаљније

dm ИНКУБАТОР

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Циљ Пројекта је унапређење развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва и повећање продаје, унапређење извоза и креирању нових радних места у агробизнису, лакој и текстилној индустрији у 12 општина: Врање, Лесковац, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош.

Детаљније

Транснационални програм Дунав

Транснационални програм Дунав је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње и промовише економску, социјалну и територијалну повезаност у Дунавском региону кроз политику интеграције у одабраним пољима. Програм финансира развојне пројекте, практичну имплементацију законских оквира, алате, услуге и конкретне пилот инвестиције малог обима.

Детаљније

Мађарска агенција за промоцију извоза - HEPA