Пројекти

Пројекти

Развојна агенција Србије у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима нашег тима, континуирано ради на унапређењу постојећих и успостављању нових партнерстава са домаћим и иностраним организацијама, подршци и спровођењу бројних међународних пројеката, као и реализацији пројеката како из сопственог порфолија, тако и портфолија Министарства привреде, и сличних институција.

Заједнички циљ свих програма и пројеката јесте подршка развоју и унапређењу привреде Србије, а кроз подршку привредним субјектима и осталим привредним чиниоцима и то путем развоја конкурентности, пословне инфраструктуре, интернационализације, промоције, трансфера знања и технологија, и друго.

Додела бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом:

Детаљније

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА

Развојна агенција Србије расписала је 27.04.2016. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години

Детаљније

Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

Циљ програма је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање.

Детаљније

Година предузетништва 2016

Развојна агенција Србије подржава развој привредних друштава, пре свега малих и средњих предузећа и предузетништва.

Детаљније

Подршка предузетништву

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Детаљније

Програм подршке развоју пословних инкубатора

У циљу подстицања развоја пословне инфраструктуре као једног од стубова регионалног развоја, дефинисан је сет активности чији је циљ креирање повољније климе за оснивање и рад пословних инкубатора, као један од видова подстицаја развоја предузетнишва.

Детаљније

Међунеродни пројекти

Међународни пројекти су пројекти који се финансирају из донаторских средстава. РАС има богато искуство у реализацији мултилатералних (ЕУ фондови) и билатералних пројеката који за циљ имају развој сектора ММСПП и српске привреде у целости. РАС је имплементатор и/или корисник донаторских средстава.

Детаљније