Унапређење истраживачке и развојне инфраструктуре кроз међународну сарадњу

Apr 05, 2019

Универзитет у Марибору, један од пројектних партнера у оквиру пројекта Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у Дунавском региону (RI2integrate), био је домаћин састанка пројектног тима 2-3. aприла у Марибору.

Састанак је окупио представнике свих партнерских институција које су представиле резултате досадашњег рада, даље кораке и текуће активности.

Партнери задужени за појединачне радне пакете одржали су презентације у којима су истакли тренутну ситуацију са фокусом на пилот пројекте и заједнички размотрили могућа побољшања за наредне извештајне периоде.

Другог дана састанка организован је студијски обилазак Универзитетског пословног инкубатора.

Пројекат RI2integrate је дeo Дунавског транснационалног програма. У реализацију пројекта укључено је укупно 17 партнера: Мађарска, Румунија, Чешка, Аустрија, Хрватска, Словенија, Србија и Словачка.

Пројекат je суфинансиран средствима Европске уније (ЕРДФ, ИПА).