Подстицаји за инвестирање

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије

 Пратећа документација:

 

Закон о улагањима

Текст Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања

Текст Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа

Текст Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја

Текст Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију

Текст Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије

Уредба о правилима за доделу државне помоћи 

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе

Листа јединица локалне самоуправе

 

Образац пријаве и садржај бизнис плана

Образац пријаве и садржај бизнис плана за сектор хотелских услуга

Образац пријаве и садржај бизнис плана за прехрамбену индустрију

Образац Пријаве за доделу средстава подстицаја ради аутоматизације постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије

Образац пријаве и садржај бизнис плана за аутоматизацију и иновацију