Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji

Projekat podrške razvoju privatnog sektora u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije


 

Opšte informacije o Projektu

Razvojna agencija Srbije realizuje Projekat podrške razvoju privatnog sektora u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije, u saradnji sa nezavisnom agencijom savezne Vlade Sjedinjenih Država „USAID“.

Razvojna agencija Srbije je koordinator PSD projekta.

karta_sektori.png

 

Finansiranje projekta

 

Projekat finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država, preko Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Budžet projekta – $4,159,987;

 

Opšti cilj projekta: "Jačanje MMSP u odabranim regionima putem šireg povezivanja." Uspostavljanjem veza između MMSP u odabranim regionima, kao i novih, većih tržišta, Projekat će povećati prodaju i izvoz i stvoriti nova radna mesta.

 

Korisnici

 

MMSP

udruženja i klasteri iz identifikovanih oblasti;

mladi i žene (potencijalni preduzetnici i početnici u poslovanju).

 

Odabrani sektori

 

agroindustrija,

modna industrija (koju čine tekstilna i industrija odeće i obuće) i

laka industrija.

 

Aktivnosti na projektu

Komponenta 1 - Realizuje se kroz analizu sektora i potreba korisnika i nakon toga nefinansijsku i finansijsku podršku i to:

 

izbor 184 MMSP korisnika PSD projekta, procena njihovih potreba u oblasti radne snage i radnih veština i pružanje podrške kroz:

o treninge (osnovne i napredne)

o mentoring (50 sati po korisniku)

o konsalting (5 sati po korisniku)

o tehničku pomoć (uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja; novi dizajn proizvoda i ambalaže; izrada i implementacija specijalizovanog softvera i sl.).

izbor i analiza 8 udruženja/klastera i pružanje podrške kroz:

o treninge (osnovne i napredne) namenjene menadžmentu udruženja/klastera

o tehničku pomoć (organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera; organizacija seminara i konferencija; razvoj zajedničkih usluga klastera; izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte i sl.).

o grantove (bespovratnu pomoć) za razvoj udruženja/klastera.

podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu kroz:

  • treninge za početnike u biznisu, više od 400 polaznika ciklusa obuka za započinjanje posla. Predato je 180 biznis ploanova u cilju takmičenja za dobijanje bespovretne pomoći.

  • takmičenje i bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja (ukupno 60 grantova).

  • dodatne treninge i mentoring za novoosnovane privredne subjekte

  • bespovratnu pomoć za unapređenje poslovanja dobitnicima bespovratnih sredstava koji su osnovali privredne subjekte sredstvima PSD projekta (do sada dodeljen 31 grant za razvoj poslovanja)

 

Komponenta 2 podrazumeva pružanje podrške identifikovanim MMSPP i klasterima u delu internacionalizacije, organizacije “matchmaking” događaja, izlaganja na međunarodnim sajmovima i održavanju treninga na temu izvoza i mogućnosti ulaganja. Do sada je je realizovano 12 međunarodnih sajmova i 2 B2B susreta (Leskovac i Novi Pazar).

U implementaciju Projekta RAS uključuje akreditovane regionalne razvojne agencije, koje su nadležne za područje gradova i opština gde se Projekat realizuje, i to: ARRA „Zlatibor“ iz Užica, ARRA „SEDA“ iz Novog Pazara, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga - CRJPO iz Leskovca i Regionalnu agenciju za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga iz Kraljeva.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzVc-nkfEE

https://www.youtube.com/watch?v=Uc4yMcheb-8

https://www.youtube.com/watch?v=yKQEKV9-pLg

https://www.youtube.com/watch?v=l05rQ5UsnE4

https://www.youtube.com/watch?v=IJ26ywKVVpA

https://www.youtube.com/watch?v=0nhwFdnXoZA

https://www.youtube.com/watch?v=2PIjhDa1Mp8

https://www.youtube.com/watch?v=qIdNXPvCYpQ&feature=youtu.be

 

 

Koordinator projekta:

Ana Žegarac
 

Partneri na projektu:

 
Finansijer projekta                                                                                                           Nosilac projekta   
Američka agencija za međunaordnu saradnju (USAID),                                    Razvojna agencija Srbije
Misija u Srbiji