Javni forum u okviru projekta Akcelerator

Jun 10, 2019

Beograd – 10.juni, 2019. godine - Treći po redu Javni forum u okviru projekta Accelerator održan je 6. juna 2019. godine u Beogradu.

Pred oko 60 učesnika – predstavnika institucija iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine,  predstavljeni su projektni rezultati od strane gđe Ane Žegarac, koordinatora projekta i direktora Sektora za međunarodnu saradnju u Razvojnoj agenciji Srbije.

Poseban akcenat je tokom Javnog foruma stavljen na prezentaciju pilot projekta „RASTI akcelerator“ koju je, ispred tima koji je realizovao pilot, prezentovao Dr Đorđe Ćelić, direktor Poslovnog inkubatora Novi Sad.

Pilot projekat akceleracije „RASTI“ realizuje Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad. RASTI pilot projekat se sprovodi u okviru Projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- ACCELERATOR“ koji finansira Evropska Кomisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

Opšti cilj Projekta ACCELERATOR je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika kroz razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije.