Кључне чињенице

Са својом изузетном географском позицијом, богатим тржиштем некретнина, реномираним здравственим установама, изванредним међународним школама, и широким спектром културних и туристичких атракција, Србија је заиста прави избор за странце.

Београд, као главни град, је понео титулу града будућности јужне Европе 2006/07. Изабран је међу најразвијенијим градовима у региону на основу његовог економског потенцијала, економичности, људских ресурса, ИТ и телекомуникација, транспорта, квалитета живота и промоције страних директних инвестиција (СДИ). У наредним годинама успех је настављен у многим регионима и градовима који су награђени за њихово ангажовање на привлачењу СДИ. У 2014. години Војводина је  заузела четврто место у категорије укупне исплативости и прво место у истој категорији за регион средње Европе. Зајечар и Врање су такође успели да се пласирају на листи првих 10 микро градова по успешности стратегије страних директних инвестиција.

Такође, напредно тржиште некретнина у Србији са  првокласним пословним и стамбеним простором, здравствена заштита која се пружа у државним и приватним институцијама, као и систем опорезивања, заједно са одличним међународним школама чини Србију правим избором за велики број  странаца.  

key_facts