Odabrani korisnici usluga RASTI akceleratora

Mar 05, 2019

Nakon završeno Javnog poziva, Komisija je odabrala korisnike usluga RASTI akceleratora. Akcelerator počinje sa aktivnostima u prvoj nedelji marta.

Izabrani učesnici akceleratora imaće priliku da kroz treninge, mentoring, meetup-e, Startup Weekend i Growth Hackathon unaprede svoje znanje iz oblasti razvoja visoko tehnološkog biznisa.

Pilot projekat akceleracije „RASTI“ realizuje Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad. RASTI pilot projekat se realizuje u okviru Projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- ACCELERATOR“ koji finansira Evropska Komisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

Opšti cilj Projekta ACCELERATOR je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika kroz razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije.

U narednom periodu RASTI će organizovati sledeće aktivnosti:

  •  05. mart, Poslovni inkubator Novi Sad - prvi trening u okviru RASTI akceleratora. Naziv treninga je "Razvoj poslovnog modela"tokom kojeg će učesnici naučiti kako da svoju ideju uobliče u poslovni model i zašto je to važno.
  • 06. mart, Poslovni inkubator Novi Sad - drugi deo treninga "Razvoj poslovnog modela" tokom kojeg će  učesnici kreirati svoj poslovni model.
  • 07. mart, Poslovni inkubator Novi Sad - meetup na temu "Položaj žena u IT industriji?" gde će učesnici čuti kao izgleda rad žena u ovoj sferi i koji su izazovi sa kojim se svakodnevno suočavaju.
  • 08, 09. i 10. mart, Poslovni inkubator Novi Sad - Startup Weekend u Novom Sadu - na ovom 54-časovnom festivalu preduzetništva učesnici RASTI akceleratora imaće priliku da testiraju svoj poslovni model.