Održan sastanak partnera na Projektu

Jun 10, 2019

Sastanak partnera na Projektu „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSP u zemljama Zapadnog Balkana“ – faza 2, održan je 5. juna 2019. godine u Beogradu.

Tokom sastanka razrađeni su dalji koraci vezani za pripremu prijave za novi projekat sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Takođe, rađeno je i na pripremama za izradu Memoranduma o razumevanju svih partnera na projektu. Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih institucija – partnera na projektu: Razvojna agencija Srbije, Japanska agencija za međunarodnu saradnju, Direktorat za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU Fondovima – Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Ministarsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Sarajevska regionalna razvojna agencija, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Agencije za podršku preduzetništvu Republike Severne Makedonije.

Na ovom događaju potvrđena je namera i zainteresovanost svih prisutnih da se nastavi sa sprovođenjem projekta koji promoviše i institucionalizuje usluge mentoringa u svim zemljama Zapadnog Balkana kao i čvrsta volja da model mentoringa koji je uspostavljen u Srbiji bude model koji će zemlje regiona primenjivati.