VESTI

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Apr 30, 2024

Razvojna agencija Srbije obaveštava sve zainteresovane da je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za usvajanje principa poslovanja, objavljen dana 29. decembra 2023. godine, produžen i trajaće do utroška sredstava, ili 30. septembra 2024. godine, u zavisnosti od toga koja od navedenih okolnosti nastupi ranije

 

Pravo na učešće u Programu ima privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenti, sistema i podsistema, a pretežno posluje u industrijskim oblastimaproizvodnja električne opreme; proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnja proizvoda od gume i plastika; ostalo štampanje, pod kojim se podrazumeva samo štampanje etiketa, „pametnih” kartica i nalepnica. Osim toga privredni subjekat mora da ispunjava sledeće uslove:

 • registrovan u Republici Srbiji, najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 • poseduje implementiran sertifikat ISO 9001;
 • zapošljava minimum 15 lica;
 • ispunjava finansijske kapacitete: ostvareni prihod od prodaje ne manji od 25.000.000,00 dinara, udeo prihoda od prodaje proizvoda veći ili jednak 50%, vrednost osnovnih sredstava nije manja od 25.000.000,00 dinara, i protiv Podnosioca nije pokrenut prethodni stečajni postupak,nije otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak reorganizacije ili likvidacije.


AKTIVNOSTI PODRŽANE PROGRAMOM

Unapređenje konkurentnosti i digitalizacije

 • TROŠKOVI ULISTAVANjA NA REFERENTNE INTERAKTIVNE PLATFORME - Sprovođenje evaluacije poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne interaktivne platforme, odnosno pretplata na referentne interaktivne platforme
 • SERTIFIKACIJA SISTEMA KVALITETA - industrijski standardi specifični za Podržane delatnosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).
 • UVOĐENjE SOFTVERSKIH REŠENjA
 • IZRADA WEB STRANICE I OPTIMIZACIJA U INTERNET PRETRAŽIVAČIMA

Konsultantska podrška

 • Konsultantska podrška za OPTIMIZACIJU PROIZVODNIH I POSLOVNIH PROCESA
 • Konsultantska podrška za UVOĐENjE ILI UNAPREĐENjE KORPORATIVNO UPRAVLjANjA
 • Konsultantska podrška za UNAPREĐENjE I OPTIMIZACIJU PROCESA UPRAVLjANjA KADROVIMA
 • Konsultantska podrška za uključivanje, uvođenje pravila, procedura i IZVEŠTAVANjA U VEZI SA ESG FAKTORIMA
 • Priprema koja prethodi SPROVOĐENjU TERENSKOG UVIDA U POSLOVNE PERFORMANSE OD STRANE MNK
 • Priprema koja prethodi uvođenju SISTEMA KVALITETA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog programa
 • Usklađivanje sa ZAHTEVIMA ZELENE INDUSTRIJE
 • Konsultantska podrška za PLANIRANjE UVOĐENjA SOFTVERSKOG REŠENjA


Tekst Javnog poziva, kao i prateća dokumentacija dostupni su na stranici RAS.