VESTI

Program obuka „ESG PRACTITIONER“ – ESG kriterijumi u praksi

Sep 04, 2023

Program obuka za primenu ESG kriterijuma je namenjen malim i srednjim preduzećima za ostvarivanje konkurentske prednosti i uspešnog prilagođavanja novim regulativama i trendovima na tržištu, a u skladu sa zakonskim obavezama i zahtevima koje nosi poslovanje na tržištu Evropske unije 

 

Razvojna agencija Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj pozivaju predstavnike malih i srednjih preduzeća da se prijave za program obuka za primenu ESG kriterijuma u praksi.

Program se sastoji od niza masterclass predavanja, kao i radionica koje vode iskusni stručnjaci u oblasti održivosti poslovanja iz Smart kolektiva, a uz učešće gostujućih predavača.

Na program obuka mogu se prijaviti proizvodna mala i srednjih preduzeća čiji je cilj da unaprede održivo poslovanje i  koja su izvozno orjentisana, kao i preduzeća koja su deo ili planiraju da postanu deo lanaca velikih multinacionalnih kompanija.

Obuke su besplatne, a imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, prednost pri selekciji učesnika će imati preduzeća koja ispunjavaju uslove u vezi sa delatnošću rada (proizvodna, izvozno orijentisana ili ona koja su deo lanca velikih multinacionalnih kompanija).

Prateću dokumentaciju i detalje prijave za Program obuka „ESG PRACTITIONER“ možete preuzeti OVDE.

Više o Vodiču kroz ESG dostupno je na stranici RAS.

 

 

Obuke se organizuju u okviru projekta „Promocija održivih investicija“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za mir i razvoj i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.