RADIONICA “INSTITUCIONALIZACIJA MENTORING USLUGE - NAREDNI KORACI U INSTITUCIONALIZACIJI SRPSKOG MODELA”

May 18, 2019

MOSTAR - 14. maja 2019. godine - Radionica na temu “Institucionalizacija mentoring usluge  - naredni koraci u insititucionalizaciji srpskog modela usluge kao standarda u pružanju usluge mentoringa” održana je u prostorijam Intera Tehnološkog parka u Mostaru. Radionici su prisustvovali koordinatori i menadžeri projektnih timova u okviru projekta koji RAS realizuje u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju i partnerima iz regiona.

U okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2“ koji realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS) uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i državama/partnerima iz regiona (Crna Gora, Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina), održana je radionica na kojoj su učestvovali koordinatori I menadžeri projektnih timova sa ciljem utvrđivanja daljih koraka u  implementaciji projektnih aktivnosti, sa posebnim fokusom na  definisanje  standarda u implementaciji mentoring usluge u zemljama u regionu. Učesnici su razmenili iskustva I prokušali da daju odgovor na pitanja: Kako održati standard usluge? Kako uspostaviti sistem razmene znanja I  iskustva među partnerima? Kako sarađivati na polju treninga postojećih I novih mentora? Kako zajedno raditi na promociji mentoring usluge? Zaključak radionice je da će model razvijen u Srbiji kroz dugogodišnju saradnju RAS I JICA, biti standard za sve države – partnere iz regiona.

Posebna tema sastanka bila je razmatranje vidova podrške koje će partneri predložiti u okviru plana aktivosti za aplikaciju I realizaciju narednog projekta koji će biti podržan od strane JICA.