Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије


 

Опште информације о Пројекту

Развојна агенција Србије реализује Пројекат подршке развоју приватног сектора у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије, у сарадњи са независном агенцијом савезне Владе Сједињених Држава „УСАИД“.

Развојна агенција Србије је координатор ПСД пројекта.

karta_sektori.png

 

Финансирање пројекта

Пројекат финансиран од стране Сједињених Америчких Држава, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

 

Буџет пројекта – $4,159,987;

Општи циљ пројекта: "Јачање ММСП у одабраним регионима путем ширег повезивања." Успостављањем веза између ММСП у одабраним регионима, као и нових, већих тржишта, Пројекат ће повећати продају и извоз и створити нова радна места.

Корисници

 

• ММСП
• удружења и кластери из идентификованих области;
• млади и жене (потенцијални предузетници и почетници у пословању).

 

Одабрани сектори​

 

• агроиндустрија,
• модна индустрија (коју чине текстилна и индустрија одеће и обуће) и
• лака индустрија.

 

Активности на пројекту

Компонента 1 - Реализује се кроз анализу сектора и потреба корисника и након тога нефинансијску и финансијску подршку и то:

 

• избор 184 ММСП корисника ПСД пројекта, процена њихових потреба у области радне снаге и радних вештина и пружање подршке кроз:

о тренинге (основне и напредне)
о менторинг (50 сати по кориснику)
Анцхор о консалтинг (5 сати по кориснику)
о техничку помоћ (уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања; нови дизајн производа и амбалаже; израда и имплементација специјализованог софтвера и сл.).

• избор и анализа 8 удружења/кластера и пружање подршке кроз:

о тренинге (основне и напредне) намењене менаџменту удружења/кластера
о техничку помоћ (организација програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ релевантним за област пословања кластера; организација семинара и конференција; развој заједничких услуга кластера; израда студија изводљивости и друге пројектно техничке документације за заједничке инфраструктурне пројекте и сл.).
о грантове (бесповратну помоћ) за развој удружења/кластера.

• подршка женском и омладинском предузетништву кроз:

  • тренинге за почетнике у бизнису, више од 400 полазника циклуса обука за започињање посла. Предато је 180 бизнис плоанова у циљу такмичења за добијање бесповретне помоћи.
  • такмичење и бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја (укупно 60 грантова).
  • додатне тренинге и менторинг за новоосноване привредне субјекте
  • бесповратну помоћ за унапређење пословања добитницима бесповратних средстава који су основали привредне субјекте средствима ПСД пројекта (до сада додељен 31 грант за развој пословања)​

 

Компонента 2 подразумева пружање подршке идентификованим ММСПП и кластерима у делу интернационализације, организације “матцхмакинг” догађаја, излагања на међународним сајмовима и одржавању тренинга на тему извоза и могућности улагања. До сада је је реализовано 12 међународних сајмова и 2 Б2Б сусрета (Лесковац и Нови Пазар).


У имплементацију Пројекта РАС укључује акредитоване регионалне развојне агенције, које су надлежне за подручје градова и општина где се Пројекат реализује, и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа - ЦРЈПО из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzVc-nkfEE

https://www.youtube.com/watch?v=Uc4yMcheb-8

https://www.youtube.com/watch?v=yKQEKV9-pLg

https://www.youtube.com/watch?v=l05rQ5UsnE4

https://www.youtube.com/watch?v=IJ26ywKVVpA

https://www.youtube.com/watch?v=0nhwFdnXoZA

https://www.youtube.com/watch?v=2PIjhDa1Mp8

https://www.youtube.com/watch?v=qIdNXPvCYpQ&feature=youtu.be

 

Координатор пројекта:

Ана Жегарац
 

Партнери на пројекту:

 
Финансијер пројекта                                                                                                         Носилац пројекта     
Америчка агенција за међунаордну сарадњу (USAID),                               Развојна агенција Србије
Мисија у Србији