Подршка предузетништву

 

Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана

Пројекат је настао као наставак сарадње између Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу на реализацији пројекта „Институционализација менторинга као услуге за подршку МСПП“, који је био реализован у периоду од 2008. до 2011. године. Сада се пројекат реализује у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, а Развојна агенција Србије има улогу координатора пројекта. Пројекат ће се реализовати у трајању од три године, од 2013. до 2016. године. Донацију Пројекта врши Влада Јапана.  

Циљ пројекта: Успостављање, унапређење и промоција менторинг система у земљама Западног Балкана са циљем подржавања несметаног развоја и смањења неуспешних предузећа и предузетника пружањем свеобухватне и благовремене подршке предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак.

Пројекат реализује конзорцијум кога чине:

- Јапанска агенција за међународну сарадњу - ЈИЦА, Јапан

- Национална агенција за регионални развој, Република Србија

- Сарајевска регионална развојна агенција - СЕРДА, Босна и Херцеговина

- Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црне Горе, Црна Гора   

Пројекат се састоји из две компоненте и то: унапређења стандардизованог модела менторинга у Србији, и подршке у увођењу система стандардизоване услуге менторинг у Босни и Херцеговни и Црној Гори на основу модела у Србији.   

Активности:

- Развој и јачање капацитета (јачање капацитета у партнерским институцијама, развој стратегије/плана Менторинг система, израда водича за имлементацију менторинга, израда критеријума и процедуре за сертификацију ментора, израда тренинг материјала за менторе)

- Тренинг активности (унапређење тренинг методе у Србији, израда плана тренинга за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину, тренинг ментора и тренинг тренера за менторе у Црној Гори и Босни и Херцеговини уз подршку Србије, додатни тренинзи „на послу“ за менторе и ментор тренере)

- Организација семинара и студијских посета  

Развој електронског пословања

Пројекат ИПА 2012 „Развој електронског пословања“ који финансира Европска унија има за циљ пружање подршке повећању продуктивности и конкурентности микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у Србији, као и њихово учешће на међународном тржишту и јачање иновативних капацитета обезбеђивањем техничке помоћи усмерене ка унапређењу пословног, правног и законодавног окружења у области електронског пословања и електронске трговине.  

ММСП ће добити директну подршку за учешће у електронској трговини и електронском пословању као иновативним средствима која ће њиховим производима и услугама олакшати приступ међународном тржишту и смањити трошкове.  

Активности пројекта биће реализоване кроз три компоненте:

У оквиру компоненте И – јачање институционалних капацитета, пројекат ће пружити подршку корисницима и главним заинтересованим странама у унапређењу правног и законодавног окружења које утиче на електронско пословање и електронску трговину, са циљем њиховог лакшег прихватања у приватном сектору. За остваривање овог циља од кључне важности ће бити да све активности у оквиру ове компоненте, које су намењене законодавном и правном развоју, буду засноване на опсежној анализи недостатака у односу на прописе Европске уније и најбоље праксе.

У оквиру компоненте ИИ – развој електронске трговине, пројекат ће, у сарадњи са корисницима и заинтересованим странама, радити на развоју и пружању подршке промоцији и прихватању електронске трговине од стране главних циљних група (ММСП и потрошача). Од посебне важности у оквиру ове компоненте су активности намењене подизању свести циљних група.

У оквиру компоненте ИИИ – пружање подршке интеракцији државне управе и пословног сектора (Г2Б) и електронском фактурисању, пројекат ће подржати припремне активности за прихватање технологија за унапређење интеракције између државне управе и пословног сектора, са посебним нагласком на успостављање сервисне магистрале органа државне управе за интеракцију са пословним сектором (Г2Б ГСБ) која ће обухватати услуге електронског фактурисања и електронског наручивања за предузећа.  

Корисници пројекта и главни партнери су Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство привреде Републике Србије.  

Више информација:  www.eposlovanje.biz