Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

 

ПРОГРАМ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ У 2020. ГОДИНИ

 

 

Стандардизовани сет услуга који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција, у смислу овог програма, представља шест група стандардизованих услуга, и то: информације; обуке; саветодавне услуге; менторинг; промоције; теренска контрола у оквиру

Општи циљ је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП), задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање. За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

 

Информације

1) Пружање основних информација постојећим и потенцијалним МСПП задругама и кластерима неопходних за започињање и/или развој пословања.

 

Обуке

Обавезан модул обуке:

1) Обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана);

 

Опциони модули обука:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);

2) финансијско управљање (у трајању од два дана);

3) извоз - за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);

4) маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);

7) иновације (у трајању од једног дана);

8) припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);

9) учешће МСПП у јавним набавкама (у трајању од једног дана).

 

Саветодавне услуге

 

Саветодавне услуге које АРРА пружају у оквиру овог програма су:

1) помоћ при изради пословног плана при пријави за стартап кредите за почетнике код Фонда за развој;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања - развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, подршка у пословном повезивању и умрежавању).

 

Менторинг

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице - ментор пружа привредном субјекту.

У зависности од потребе привредног субјекта ментор може да алоцира од 25 до 50 сати на један привредни субјект.

Корисници менторинга могу бити ММСП и задруге који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

 

Промоција

Промотивна активност подразумева организовање догађаја и то: радионица, инфо дана или другог јавног скупа на коме се промовишу теме из области предузетништва.

 

Теренска контрола

Теренска контрола у оквиру: Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама, Програма подршке малим предузећима за набавку опреме које Министарство привреде спроводи са Фондом за развој и Развојном агенцијом.

 

Листу Акредитованих регионалних развојих агенција погледајте ОВДЕ.