REALIZOVANE ČETIRI OBUKE U OKVIRU PROJEKTA „ANALIZA PERFORMANSI I LANACA VREDNOSTI SEKTORA“

Mar 13, 2018

U okviru Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji finansira Svetska banka, od strane Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), realizovan je projekat “Analiza performansi i lanaca vrednosti” kroz koji su stečena praktična znanja, a koja su prezentovana zaposlenima u Ministarstvu privrede i Razvojnoj agenciji Srbije (RAS), kroz četiri obuke u periodu od 5. do 15. marta, 2018. godine.

Cilj obuka za zaposlene u Ministarstvu privrede i RAS je prenošenje znanja, ekspertize i iskustva, koje su zaposleni u CEVES primenili i stekli tokom rada na “Analizi performansi i lanaca vrednosti sektora”. CEVES je radio na sprovodjenju analize lanaca vrednosi 12 sektora preradjivačke industrije, nakon čega su izabrane četiri oblasti sektora preradjivačke industrije za koje je realizovana i dubinska analiza i to za oblasti: mašine i oprema; guma i plastika; prehrambrena industrija; drvna industrija i nameštaj.

Prva obuka je organizovana na temu: “Koncept lanaca vrednosti – razumevanje, razvijanje i mapiranje”. Cilj ove obuke je da se teorijski koncept lanaca vrednosti i razlozi zbog kojih se ovaj koncept primenjuje pri analizi konkurentnosti različit sektora.

Druga obuka je organizovana na temu: “Izvori, metode prikupljanja i principi tumačenja podataka”. Cilj ove obuke je upoznavanje sa fazom prikupljanja podataka, principima tumačenja primarnih i sekundarnih podataka.

Treća obuka je organizovana na temu: “Alati i metode analize performansi lanaca vrednosti”. Cilj ove obuke je upoznavanje sa indikatorima pomoću kojih se mogu doneti zaključci o konkurentnosti sektora i sa analitičkom logikom zaključivanja.

Četvrta obuka je organizovana na temu: “Studija slučaja – analiza vrednosti maline”. Cilj ove obuke je da polaznici kroz praktičnu primenu stečenih znanja tokom prethodnih obuka, samostalno analiziraju lance vrednosti.