БЕСПЛАТНА УСЛУГА МЕНТОРИНГА ЗА СЕКТОР ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Mar 06, 2019

БЕОГРАД – 06. март, 2019. године – Развојна агенција Србије (РАС) расписала је Јавни позив за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју микро, малих, средњих предузећа и предузетника (ММСПП) који послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Јавни позив ће бити отворен до 19. априла, укупан буџет зноси 3.900.000,00 динара, а крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 20. новембар 2019. године.

Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у дугогодишњој сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА).

Менторинг је бесплатна услуга, коју могу користити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници (ММСПП), а заинтересовани корисници добијају свеобухватну подршку (у трајању од 25 до 50 сати) кроз индивидуални приступ у самој компанији. Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге развијају и спроводе акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Право на учешће у Програму имају ММСПП који испуњавају следеће услове:

  • да су регистровани на територији Републике Србије пре априла 2016. године;
  • да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике;
  • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
  • да су у већинском приватном власништву.

До сада је око 2.000 корисника изразило задовољство услугом менторинга и оценило да им је та услуга помогла у пословању, а тренутно је корисницима на располагању више од 50 акредитованих ментора.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, www.ras.gov.rs, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција (АРРА) и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на е-маил mentoring4sektora@ras.gov.rs или на број телефона: 011/3398 809.

.