Entrepreneurial service

Kako da započnete svoj biznis?

Korak po korak za pokretanje biznisa.

Detaljnije

Finansijska strana poslovanja

Finansijsko planiranje, analiza i izveštavanje.

Detaljnije

Zapošljavanje

Kako do zaposlenih?

Detaljnije

Porezi i doprinosi

Poreske obaveze budućih preduzetnika.

Detaljnije

Informacione tehnologije

Značaj IT-a u poslovanju preduzetnika.

Detaljnije

Prodaja i marketing

Kako zadržati postojeće i privući nove kupce?

Detaljnije

Poslovanje sa inostranstvom

Procedure za izvoz proizvoda i usluga.

Detaljnije

Podrška, subvencije i krediti

Pregled institucija i fondova koje podržavaju preduzetnike kroz subvencije i kredite.

Detaljnije

Preduzetništvo žena u Srbiji

Uključivanje žena u preduzetnišvo, uspešno poslovanje i prepreke sa kojima se žene suočavaju pri započinjanju, vođenju ili razvoju samostalnog poslovnog poduhvata.

Detaljnije

Kako da unapredite svoje poslovanje?

Standardizacija, inovacije, intelektualna svojina

Detaljnije

Korisna dokumenta

Priručnici za preduzetnike i korisne informacije.

Detaljnije