Unapređenje istraživačko-razvojne infrastrukture na lokalnom nivou

May 25, 2018

BEOGRAD – 25. maja, 2018. godine – Predstavnici Razvojne agencije Srbije (RAS) i 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), najavili su  danas da će se zalagati za unapređenje istraživačko-razvojne infrastrukture na lokalnom nivou.

Na skupu, održanom u prostorijama RAS, u okviru promocije aktivnosti na projektu Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate), predstavljeni su ciljevi projekta, dosadašnji rezultati, kao i plan aktivnosti do kraja godine.

Nakon predstavljanja projekta, usledila je diskusija na temu aktuelnog stanja o istraživačko-razvojnoj infrastrukturi, saradnji sa MMSP i iskustvima na lokalnom nivou, na kojoj je prepoznata potreba za zajedničkom saradnjom na tom polju. 

Akreditovane regionalne razvojne agencije su partneri RAS na lokalnom nivou. Svojim aktivnostima pokrivaju skoro čitavu teritoriju Republike Srbije i zajedno sa RAS učestvuju u realizaciji programa i projekata namenjenih MMSPP.

Projekat RI2integrate je deo Transnacionalnog programa Dunav i ima za cilj istraživanje potencijala za ekonomski razvoj i unapređenje integracije funkcionisanja investicionih projekata EU za razvoj istraživačko-razvojne infrastrukture, a kroz realizaciju inovativnih instrumenata za učenje javnih politika o makroregionalnom učvršćivanju ove infrastrukture u Dunavskom regionu.

Korisnici usluga i ciljne grupe su visokoobrazovne i istraživačke institucije, mikro, mala i srednja preduzeća, studenti (srednja škola i univerzitet), organizacije za poslovnu podršku i nacionalne, regionalne i lokalne javne institucije.

U realizaciji projekta učestvuje ukupno 17 partnera iz: Mađarska, Rumunija, Češka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Srbija, i Slovačka. RAS je jedini partner iz Srbije na projektu.