Пројекти

Projekti

Razvojna agencija Srbije u okviru svojih aktivnosti, a shodno dugogodišnjem iskustvu i postignutim rezultatima našeg tima, kontinuirano radi na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih partnerstava sa domaćim i inostranim organizacijama, podršci i sprovođenju brojnih međunarodnih projekata, kao i realizaciji projekata kako iz sopstvenog porfolija, tako i portfolija Ministarstva privrede, i sličnih institucija.

Zajednički cilj svih programa i projekata jeste podrška razvoju i unapređenju privrede Srbije, a kroz podršku privrednim subjektima i ostalim privrednim činiocima i to putem razvoja konkurentnosti, poslovne infrastrukture, internacionalizacije, promocije, transfera znanja i tehnologija, i drugo.

RAS kroz Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja.

Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju obavlja poslove akreditacija i obnove akreditacije regionalnih razvojnih agencija i vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao poslove poverene zakono.

Pored toga, koordiniše rad mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, pruža stručnu pomoć i unapređuje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj, predlaže projekte za unapređenje i razvoj poslovne infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou, realizuje programe i mere Ministarstva privrede i učestvuje u implementaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći.

Пројекти

Detaljnije

Европска мрежа предузетништва - EEN

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Detaljnije

Јапанска агенција за међународну сарадњу - JICA

Дугогодишња сарадња са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА) на пољу менторинга настављена је кроз нови пројекат Развојне агенције Србије и ЈИЦА- „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана, фаза 2”, 2017 - 2020. Пројекат се односи на затварање циклуса стандардизоване услуге менторинга у Србији, као и наставак трансфера српске експертизе на пољу менторинга у Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију, уз подршку јапанских експерата.

Detaljnije

Швајцарски програм подршке за промоцију извоза - SIPPO

Развојна агенција Србије и Swisscontact, агенција која реализује Швајцарски програм за промоцију извоза - SIPPO

Detaljnije

dm ИНКУБАТОР

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Циљ Пројекта је унапређење развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва и повећање продаје, унапређење извоза и креирању нових радних места у агробизнису, лакој и текстилној индустрији у 12 општина: Врање, Лесковац, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош.

Detaljnije

Транснационални програм Дунав

Транснационални програм Дунав је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње и промовише економску, социјалну и територијалну повезаност у Дунавском региону кроз политику интеграције у одабраним пољима. Програм финансира развојне пројекте, практичну имплементацију законских оквира, алате, услуге и конкретне пилот инвестиције малог обима.

Detaljnije

Мађарска агенција за промоцију извоза - HEPA