Европска Мрежа Предузетништва - ЕЕN

Европска мрежа предузетништва (EEN - Enterprise Europe Network)

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе (у вези са свим аспектима права интелектуалне својине, расположивим средствима ЕУ, могућностима повећања конкурентности, иновативности и трансфера технологија МСП на европском нивоу кроз промовисање иновативних решења).

ЕЕН мрежу чини 101 конзорцијум са 600 умрежених партнера (универзитети, привредне коморе, агенције, институти). У периоду 2014-2020 ЕЕН ће се спроводити у оквиру ЕУ програма – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа.

Европска мрежа предузетништва у Србији (Enterprise Europе Network / Serbia) је пројекат одобрен од стране Европске комисије у склопу Програма за конкурентност и иновације ЕУ (ЦИП). На челу пројекта налази се Конзорцијум који чине представници институција које реализују овај пројекат, као и представници институција посматрача пројекта. Институције у улози реализатора су:

Привредна комора Србије, као координатор,

Развојна агенција Србије, партнер

Иновациони центар Машинског факултета у Београду, партнер

Пословни инкубатор Нови Сад, партнер

Универзитет у Нишу, партнер

Институт Михајло Пупин, партнер.

Посматрачи Пројекта су: Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларија за европске интеграције.

Услуге Европске мреже предузетништва су:

 • Пружање информација о директивама европских прописа и препорука, могућностима које нуди тржиште Европске уније, тржиштима других земаља које су укључене у ЕЕН мрежу, могућностима за успостављање пословне сарадње, програмима и фондовима ЕУ намењеним микро, малим и средњим предузећима,
 • Посредовање у трансферу нових технологија и знања,
 • Промовисање вашег предузећа и проналажење партнера на иностраном тржишту,
 • Стимулација микро, малих и средњих предузећа да иновирају и тиме буду конкурентнија на тржишту.

Да бисте се прикључили мрежи, неопходно је да попуните један од наведених формулара:

 • BCD Form (Business Cooperation Database) - уколико желите да остварите пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније
 • Transfer Offer Form - уколико имате технологију коју желите да понудите
 • Transfer Request Form – уколико сте у потрази за новом технологијом

и ми ћемо за вас да пронађемо партнера у земљама са којима желите да остварите директан контакт.

База пословне сарадње (BCD – Business Cooperation Database)

 • Највећа база понуде и тражње пословних партнера из Европе,
 • Око 600 чланица мреже свакодневно ради на повезивању компанија које имају профил у бази,
 • Компаније су представљене у форми анонимних профила, те су сви подаци заштићени.

Како користити ову услугу:

 • Потребно је попунити формулар за Базу пословне сарадње који можете наћи на интернет страници een-srbija.rs или га потражити од партнера у мрежи,
 • Препоручујемо попуњавање  профила на енглеском језику због стручне терминологије, али исти може бити попуњен и на српском језику,
 • Попуњен формулар доставити било ком партнеру у мрежи,
 • Партнер коме сте доставили попуњен формулар дужан је да ваш профил постави у Базу, обавештава вас о страним компанијама заинтересованим за ваш профил и периодично вам доставља профиле који одговарају вашим захтевима за сарадњу,
 • Након што се ваш профил упари са другим одговарајућим профилом, размењују се контакти ваше компаније и заинтересоване стране компаније, чиме ступате у директну комуникацију.

 

Међународни пословни сусрети:

 • Догађаји су засновани на концепту директног повезивања компанија путем организације унапред заказаних кратких састанака (b2b „business 2 business“),
 • Компаније се унапред пријављују за учешће, а списак учесника и њихових профила је доступан све време на интернет страници мреже,
 • Компаније саме бирају с ким ће се састати на догађају, док је организација и логистика препуштена партнерима у мрежи,
 • Пословни сусрети се најчешће организују у оквиру великих сајмова и скупова.

Како користити ову услугу:

 • Погледајте списак најављених догађаја на: enterprise-europe-network.ec.europa.eu,
 • Обавестите било ког партнера у мрежи да сте заинтересовани за учешће на неком догађају,
 • Попуните регистрациони формулар на интернету или затражите од партнера у мрежи да вам пошаљу формулар у електронској или штампаној форми,
 • Пратите пријаву компанија на интернет страници догађаја и назначите с којим компанијама желите да остварите контакт,
 • Пре самог догађаја, организатори ће вам послати план уговорених састанака,
 • Партнери у мрежи пружиће вам помоћ у свим фазама пријаве и учешћа.

 

Посете компанијама у иностранству:

 • Основни циљ посета компанијама у иностранству јесте пословно повезивање и пренос знања, искуства и технологије,
 • Осим разговора са представницима компанија домаћина, посете могу обухватити и обилазак њихових производних капацитета,
 • Партнери у мрежи у сарадњи са члановима мреже из других европских држава организују посете и пружају компанијама логистичку подршку за време посете.

Како користити ову услугу:

 • Заинтересоване компаније могу се јавити партнерима у мрежи са иницијативом да се организује посета страним компанијама из одређеног сектора,
 • Чланице мреже из Србије и иностранства договарају могућност организовања посете, као и њене услове.

 

Услови за коришћење услуга Европске мреже предузетништва:

 • Услуге пословне сарадње су бесплатне;
 • Ангажовање партнера у Европској мрежи предузетништва у Србији финансира Европска унија кроз Оквирни програм за конкурентност и иновације (CIP) и Национална агенција за регионални развој;
 • Трошкови учешћа на догађајима у иностранству прописују сами организатори из земље у којој се догађај организује. Уколико постоје, те трошкове сносе компаније учеснице;
 • Путне трошкова, трошкове смештаја и дневница и друге трошкове учествовања на догађају сносе компаније учеснице.

 

Деловањем Европске мреже предузетништва у Србији микро, мала и средња предузећа и предузетници у позицији су да добију информације о условима за улазак на тржиште Европске уније (релевантни закони, директиве и др), приликама за извоз, јавним набавкама, новим технологијама, потенцијалним партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквирним програмима Европске уније, као и да са једног места имају приступ новим технологијама. Праве информације и права информативна решења за проблеме микро, малих и средњих предузећа ће допринети развоју сектора ММСП и његовом развоју на данашњим динамичним и отвореним тржиштима.  

 

Више информација:  een.rs

Више информација актуелним позивима за учешће на међународним Б2Б сусретима пронађите ОВДЕ.  

 

 

Serbian Automotive Cluster 

Fashion Apparel Cluser