Општи циљ Програма је унапређење обима и квалитета услуга које акредитоване регионалне развојне агенције пружају јединицама локалне самоуправе. Посебан циљ програма је подизање капацитета јединица локалне самоуправе за припрему и спровођење регионалних и развојних пројеката.


Средства из Програма намењена су за реализацију следећих услуга АРРА:
1. Учешће у припреми и спровођењу регионалних и локалних развојних пројеката у 2018. години
2. Промоција програма и уредбе, и то: Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години. Годину, као и Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно.

Корисници услуга које пружају АРРА су јединице локалне самоуправе.
Корисници средстава су АРРА

Контакт особа:  natasa.glavendekic@ras.gov.rs

 

Уредба о утврђивању програма ССУ за АРРА у 2018. години овде