VESTI

Srbija se rangirala kao 43. na Listi jednostavnog poslovanja

Nov 03, 2017

Vašington, 31. oktobar, 2017.— Ekonomije u Evropi i Centralnoj Aziji nastavile su sa aktivnim programom reformi kako bi unapredile svoju poslovnu klimu, otvorile nova radna mesta i podstakle rast, u skladu sa petnaestogodišnjim izdanjem godišnjeg Doing Business izveštaja Grupe Svetske Banke. Srbija je zauzela 43. mesto na ovoj listi. 

Objavljena danas, Doing Business lista za 2018.: Reformama do novih radnih mesta beleži 44 reforme u regionu u proteklih godinu dana, što je dovelo do ukupno 673 reformi pokrenutih u proteklih 15 godina. 

Dve ekonomije u regionu, Kosovo i Uzbekistan, pripadaju grupi onih zemalja sa najvećim napretkom ove godine, a 13 od 24  ekonomija rangirane su među prvih 50 prema svetskom rangiranju Doing Business.

Reforme od protekle godine mahom su sprovedene u oblasti registrovanja imovine (sa osam reformi u ovoj oblasti), zatim dobijanje kredita (sedam), i zaštita manjinskih investitora (šest). Na primer, Gruzija je pojačala zaštitu manjinskih investitora tako što je razjasnila oblast vlasništva i kontrolnu strukturu.  

Ruska Federacija je olakšala prenos imovine tako što je smanjila vreme čekanja koje je bilo potrebno da se podnese zahtev za državnu registraciju prenosa vlasništva. Reforme na Kosovu su podrazumevale usvajanje novih zakona za jačanje rešavanja nesposobnosti plaćanja i za poboljšan pristup kreditu. Uzbekistan je pojačao zaštitu manjinskih investitora tako što je poboljšao uslove za korporativnu transparentnost, dok je Litvanija omogućila dobijanje lakše dobijanje električne energije tako što je racionalizovala procedure i smanjila takse za priključke.  

Turska nije samo poboljšala pristup kreditu usvajanjem novog zakona o bezbednim transakcijama kojim se uspostavlja jedinstveni kolateralni registar i omogućava van sudsko izvršenje kolaterala, već je i unapredila svoj sistem za kreditno izveštavanje usvajanjem novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukrajina je olakšala proceduru građevinskih dozvola tako što je znatno smanjila takse.  

Druge ekonomije u regionu koje su provele reforme u proteklih godinu dana uključuju Kazahstan (tri reforme), Kirgistan (jedna) i Tadžikistan (dve). U Kazahstanu na primer sprovođenje ugovora je olakšano uvođenjem dodatnih vremenskih standarda za ključne sudske događaje koji se poštuju u većini slučajeva.   

Reforma koju je sproveo Kirgistan pojačala je pristup kreditu preko dva nove regulative kojima se uspostavlja jedinstveni i moderni kolateralni registar i takođe je unapređen njegov sistem kreditnog izveštavanja usvajanjem novog zakona o razmeni kreditnih informacija. Tadžikistan je olakšao započinjanje poslovanja tako što je podigao prag prihoda za obaveznu registraciju poreza na dodatu vrednost i uklonio proceduru kako bi olakšao registraciju imovine.  

„Ekonomije Evrope i Centralne Azije su nastavile sa pokazivanjem veoma snažnog plana reformi“, rekao je Santjago Kroki Dauns, Programski direktor Jedinice za Doing Business. „Kao uticaj na širenje ovih reformi, videćemo dinamičniji privatni sektor koji će nastaviti da pospešuje ekonomski rast u regionu.“  

Najbolje plasirane ekonomije u regionu su Gruzija (na 9. mestu), Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (11.) i Litvanija (16.). 

Ekonomije Evrope i Centralne Azije najbolje su u Doing Business oblastima za zaštitu manjinskih investitora i registraciji imovine. Na primer, potrebno je u proseku 20 dana za prenos komercijalne imovine, u poređenju sa svetskim prosekom od 49 dana..

Region i dalje nedovoljno radi na rešavanju problema građevinskih dozvola i pristupa električnoj energiji. U proseku je potrebno 168 dana za dobijanje građevinske dozvole u regionu, u poređenju sa svetskim prosekom od 158 dana. A preduzetniku je potrebno 114 dana da se priključi na električnu mrežu u regionu, u poređenju sa 92 dana što je prosek na globalnom nivou.  

Ove godine, Srbija je zauzela 43. mesto po jednostavnosti poslovanja u poređenju sa 47. mesto od prošle godine. 

“Ukoliko bismo uzeli Srbiju kao primer, i uporedili je sa savršenim poslovnim okruženjem, rezultat Srbije bi sa pozicije 72.87 na Doing Business listi za 2017. prešao bi na poziciju 73.13 na Doing Business listi za 2018,” rekao je Stefan Ndegva, Direktor Svetske Banke za Srbiju. „To znači da je prošle godine Srbija ostvarila napredak u poslovnim regulativama kao što je i zabeleženo Doing Business indikatorima u apsolutnom smislu – država smanjuje jaz koji ima sa zemljama koje imaju najbolje poslovno okruženje“. 

Konkretno, prema Doing Business listi Srbija je sprovela znatne promene u lokalnom regulatornom okviru u sledećim oblastima u periodu 2016/17: 

  • Srbija je olakšala započinjanje poslovanja smanjenjem takse za sertifikaciju potpisa i povećanjem efikasnosti registra, i smanjenjem vremena čekanja na registraciju poslovanja. Kao rezultat toga, troškovi za započinjanje novog poslovanja su se smanjili sa 6,5 procenata na 2,3 procenta prihoda po glavi stanovnika. 
  • Srbija je poboljšala pouzdanost sistema za upravljanje zemljištem tako što je sprovela geografski informacioni sistem. 
  • Srbija je olakšala sprovođenje ugovora tako što je usvojila nov zakon o izvršenju koji proširuje i razjašnjava odgovornosti izvršioca kao i nadležnost sudova tokom procesa izvršenja. 

Važno je istaći da je Srbija 10. na listi kada se radi o građevinskim dozvolama u ovogodišnjem izveštaju. 

„U period od prethodnih 15 godina Srbija je načinila značajan napredak u nekoliko oblasti Doing Business i sprovela ukupno 28 reformi, uglavnom u oblasti registrovanja imovine (sa 6 reformi), otpočinjanje poslovanja i rešavanje nesolventnosti (za svaku po 5). Broj reformi u Srbiji je u proteklih 15 godina odgovara globalnom proseku po zemlji od 17 i ECA prosek od 28“, rekao je Tomas Lubek, Regionalni direktor MFK za Centralnu i Jugoistočnu Evropu. 

„Kao rezultat toga, za započinjanje novog poslovanja u Srbiji sada je potrebno samo 5,5 dana u poređenju sa 56 dana kakva je situacija bila pre 15 godina, što je 3 dana manje od proseka ekonomija OECD-a sa visokim primanjima. Vreme za rešavanje komercijalnih sporova na nivou prvostepenih sudova u Srbiji je takođe znatno smanjeno u periodu od proteklih 15 godina. Sada je potrebno 635 dana u poređenju sa 1028 dana koliko je bilo 2003. godine“. 

Međutim, Srbija nije dovoljno uradila u oblasti povezivanja na električnu mrežu. Potrebno je 125 dana da se poveže na električnu mrežu, što je više od proseka od 79 dana koliko je u ekonomijama OECD-a sa visokim primanjima. 

Vrhunac uspeha Evrope i Centralne Azije u proteklih 15 godina odnosi se na sledeće: 

  • Započinjanje poslovanja i plaćanje poreza si najčešće oblasti reforme, sa 120 odnosno 108 reformi. 
  • Pre petnaest godina, bilo je potrebno u proseku 43 dana da se registruje novo poslovanje u regionu, u poređenju sa 10 dana koliko je sada potrebno. Ovo je polovina globalnog proseka od 20 dana. Najveći učinak u regionu po ovom pitanju načinila je Gruzija, gde je potrebno dve procedure i dva dana da se registruje novo poslovanje, u poređenju sa devet procedura i 25 dana koliko je bilo potrebno 2003. godine. 
  • Gruzija je sprovela najviše reformi u proteklih 15 godina, ukupno 47, a nakon nje slede Kazahstan i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija sa po 41. 

Kompletan izveštaj i podaci su dostupni na stranici www.doingbusiness.org