BESPLATNA USLUGA MENTORINGA ZA SEКTOR PRERAĐIVAČКE INDUSTRIJE

Mar 06, 2019

BEOGRAD – 06. marta, 2019. godine – Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) koji posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Javni poziv će biti otvoren do 19. aprila, ukupan budžet znosi 3.900.000,00 dinara, a krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentoring je besplatna usluga, koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), a zainteresovani korisnici dobijaju sveobuhvatnu podršku (u trajanju od 25 do 50 sati) kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge razvijaju i sprovode akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Pravo na učešće u Programu imaju MMSPP koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre aprila 2016. godine;
  • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike;
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Do sada je oko 2.000 korisnika izrazilo zadovoljstvo uslugom mentoringa i ocenilo da im je ta usluga pomogla u poslovanju, a trenutno je korisnicima na raspolaganju više od 50 akreditovanih mentora.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs,  kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na e-mail mentoring4sektora@ras.gov.rs  ili na broj telefona: 011/3398 809.