VESTI

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING NA TEMU: INVESTOR OUTREACH

Mar 23, 2017

Svetska banka je u okviru Projekta za unapredjenje konkurentnosti i zapošljavanja, od 22-23. marta 2017. godine, održala prvi trening na temu: Investor Outreach. Prvi trening je organizovan za grupu zaposlenih u Razvojnoj agenciji Srbije, predstavnike Akreditovanih razvojnih agencija (ARRA: Bačka, Loznica, Jug i Leskovac) i predstavnike Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER: Niš, Vranje, Loznica, Novi Sad).

RAS uz podršku Svetske banke posvećeno radi na jačanju kapaciteta administracije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u cilju kreiranju boljeg investicionog ambijenta i stvaranja uslova za ubrzan ekonomski razvoj Srbije.

Cilj treninga je upoznavanje sa najboljom međunarodnom praksomu oblasti kreiranja promotivnih kampanja u inostranstvu zarad generisanja novih investicionih projekata u zemlji.

Trening je obuhvatio širok spektar tema kao što su identifikacija ciljnih sektora i tržišta, planiranje investicionih misija, priprema za realizaciju poseta i organizaciju sastanaka sa potencijalnim investitorima, analiza aktivnosti kompanija koje će biti predmet poseta, priprema specifičnih studija slučaja, finansijski, kadrovski i drugi aspekti realizacije Investor Outreach aktivnosti, kao glavnog generatora novih investicionih projekata u zemlji.