VESTI

Poziv za učešće na sastancima sa nemačkim kompanijama - Dortmund

Apr 12, 2016

U okviru zajedničke organizacije Delegacije nemačke privrede u Srbiji i ostalih regionalnih komornih ogranaka nemačke privrede (AHK), kao i nemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V), u Dortmundu će 9. juna 2016. godine biti održana „Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana“.

Cilj ovog jednodnevnog B2B događaja jeste da se odabrane kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa nemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovog regiona, kao svojim potencijalno novim dobavljačima roba i usluga iz zadatih delatnosti poslovanja.

Budući da se priprema B2B sastanaka bazira na tzv. matchmaking platofrmi, domaće kompanije mogu pogledati profile za sada prijavljenih nemačkih kompanija OVDE, sa detaljno izlistanim opisima delatnosti kompanija i konkretnim zahtevima koji su upućeni firmama i u Srbiji i državama Zapadanog Balkana. Profili nemačkih kompanija precizno navode šta sve firma/ proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovala za potencijalnu saradnju.

Ukoliko ste sebe prepoznali kao novog dobavljača neke od nemačkih kompanija ili mislite da poslove dogovarate na nekom drugom kooperacionom nivou, pozivamo vas da popunite formular koji možete da preuzmete OVDE (Aplikacija-Dortmund) i pošaljete na adresu: krstic@ahk.rs (sa naznakom u predmetu mail-a: Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana – prijava).

Aplikacije svih zainteresovanih kompanija iz Zapadnog Balkana prosleđuju se do 22.04.2015. u BMEe.V. (Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku SR Nemačke). Nakon tzv. matchmaking procesa, kompanije za koje je potvrđeno interesovanje od strane nemačkih kompanija, će biti blagovremeno obaveštene o učešću.

Planirano je da do 100 kompanija iz celog Zapadanog Balkana prisustvuje ovoj manifestaciji, dok će lista nemačkih kompanija biti redovno ažurirana.

Važne napomene:

  • Aplikacioni formular se popunjava na engleskom jeziku. Molimo vas da se popunjavaju samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
  • Službeni jezik na B2B manifestaciji u Dortmundu  je engleski, tj. B2B sastanci treba da se odvijaju na engleskom jeziku (opcionalno nemački jezik).
  • Broj mesta na B2B događaju je ograničen, tj. planirano je da do 100 kompanija iz celog regiona prisustvuje događaju.
  • Kompanije koje budu učestvovale na ovom događaju snose troškove prevoza i smeštaja.
  • Događaj se realizuje uz podršku NEmačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Za dodatne informacije se možete obratiti Delegaciji nemačke privrede u Srbiji na 011/2028-010.