VESTI

Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja 09.11.2016.

Sep 19, 2016

Klaster drvoprerađivača, pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Srbije, organizuje Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja, koji će biti održan 09. novembra 2016. godine na Beogradskom sajmu, a u okviru predstojećeg Sajma nameštaja u Beogradu. Poziv je otvoren za preduzeća, kandidate za posao, škole, fakultete i sve institucije i pojedince koji posluju ili mogu poslovati sa drvnom industrijom i industrijom nameštaja. Kao posebna aktivnost organizuje se i besplatna radionica o samozapošljavanju u drvnoj industriji. Učesnici na Sajmu zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja imaće priliku da predstave svoje poslovne usluge i proizvode, da promovišu svoja preduzeća, da pronađu kvalifikovanu radnu snagu, da pronađu posao, naprave dogovore o studijskim posetama preduzeća, praksi, stipendiranju, volontiranju, međusobnom povezivanju ili započinjanju sopstvenog posla.

Pilot projekat organizacije sajma zapošljavanja u drvnoj industriji je realizovan krajem juna 2016. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu sa ciljem da se povežu svi pojedinci i institucije koji su u vezi sa ovom privrednom granom, kako bi se kroz direktne susrete uskladile njihove aktivnosti.
 
Podršku ovom projektu pružili su: Razvojna agencija Srbije (RAS), Privredna komora Srbije (PKS), Beogradski sajam, Regionalna razvojna agencija Beograd, Šumarski fakultet Beograd, Agencija za drvo, Udruženje Održivi prostor, Tehnička škola Drvo art i brojna preduzeća.
 
Za više informacija o ovom sajmu kontaktirajte sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs ili www.klasterdp.rs