Слободне зоне

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности. 

У Србији је тренутно активно 15 слободних зона. Активне слободне зоне у 2019. години су оствариле промет од око 5 милијарди евра. У слободним зонама Србије послује преко 200 мултинационалних компанија са више од 37.000 запослених, док обим инвестиционих улагања у зонама у 2019. години износи преко три милијарде евра. Извоз робе из слободних зона се из године у годину повећава и чини преко 13% укупног извоза Србије.

Слободне зоне које тренутно послују у Србији су: СЗ Пирот, СЗ Суботица, СЗ Зрењанин, СЗ Нови Сад, ФАС СЗ Крагујевац, СЗ "Шумадија" (Крагујевац), СЗ Шабац, СЗ Ужице, СЗ Смедерево, СЗ Крушевац, СЗ Свилајнац, СЗ Апатин, СЗ Врање, СЗ Прибој и СЗ Београд. У њима се могу обављати све врсте пословања и индустријских активности укључујући производњу, складиштење, паковање, трговину, банкарство и осигурање. Слободне зоне могу оснивати и њима могу управљати и домаће и стране компаније. Зараде и приходи које се остваре унутар слободне зоне могу се трансферисати у било коју државу, укључујући Србију, слободно без претходног одобрења, без наплате пореза, царина или такси. На овај начин стварају се огромне могућности за сарадњу домаћих и страних индустрија.  

Пословањем у слободним зонама, инвеститору се обезбеђују специјалне олакшице и повлашћени порески режим (ослобађење од ПДВ-а и царине на увоз сировина и материјала намењеним производњи робе за извоз, машина, опреме и грађевинског материјала).  

Увоз и извоз робе у зону је неограничен. Роба која се из зоне увезе на домаће тржиште подлеже режиму увоза стране робе. Послодавцима унутар слободне зоне омогућен је закуп пословних просторија, радионица, складишта под повољним условима.  

За више информација посетите званични сајт Управе за слободне зоне.

Извор: Годишњи извештаји о пословању слободних зона - 2022; Управа за слободне зоне, 2023