Висококвалификована радна снага

Проценат квалификоване и високо квалификоване радне снаге у Србији износи око 65%.

Continental, IMI, Bosch, ZF, Siemens препознали су Србију као добру инвестициону дестинацију за даљи технолошки развој и истраживање.

Понуда радне снаге

Висококвалитетно образовање почиње у српским основним и средњим школама, које нуде напредне програме, како из општих тако и из техничких наука.

 

 

Број инжењера, технолога и других стручњака довољан  је да задовољи растуће потребе међународних компанија. Понуда радне снаге се годишње повећава за око 30,000 свршених студената високошколских установа. Од укупног броја дипломираних студената, студенти са техничких универзитета чине око 35%. Водеће образовне институције у овој области, као што су Електротехнички факултет или Машински факултет у Београду, међународно су признати.

Последњих година приметан је и повећани број српских стручњака који се враћају у земљу након стицања знања у међународним компанијама широм света.

 

Извор: Статистика високог образовања, 2023/24; Републички завод за статистику

 

Дуално образовање

Србија је једина земља у региону која има Закон о дуалном обраyовању, у складу са европским стандардима.

Неопходност да се формални образовни систем прилагоди потребама привреде, подстакла је развој дуалног образовања. Закон о дуалном образовању којим је креиран правни оквир за имплементацију дуалног образовања усвојен је 2017. године.

Током школске године 2023/24 у Србији је установљено 73 дуалних профила, а тај модел образовања обухватио је 15.894 ученика и 950 компанија.