Zašto Srbija?

Uspešne priče

Počev od 2007. godine, Srbija je privukla više od 29 milijardi evra stranih direktnih investicija.

Detaljnije

Visokokvalifikovana radna snaga

Sa jedinstvenom kombinacijom visokog kvaliteta, široke dostupnosti i isplativosti, srpska radna snaga se smatra jakim pokretačem poslovnih performansi.

Detaljnije

Konkurentni operativni troškovi

Povoljno poslovno okruženje u Srbiji ima visokokonkurentne poreske stope i niske operativne troškove.

Detaljnije

Slobodan pristup tržištu od 1,1 milijarde potrošača

Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini i Belorusiju.

Detaljnije

Slobodne zone

U mogućnosti ste da koristite sve pogodnosti koje slobodne zone u Srbiji nude, kao što su, između ostalog, izuzeće od PDV-a za prihode od komercijalnih aktivnosti.

Detaljnije

Podsticaji za investiranje

Vlada Srbije olakšava investitorima da započnu svoje poslovanje u Srbiji nudeći sredstva za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji može biti predmet međunarodne trgovine.

Detaljnije

Optimalni geografski položaj

Srbija sa svojom geografskom pozicijom čini idealnu investicionu lokaciju. Preduzeća sa sedištem u Srbiji u stanju su da pruže usluge i vrše transport robe u projektovanim i fleksibilnim vremenskim okvirima.

Detaljnije