Optimalni geografski položaj

Zahvaljujući svom položaju na geografskoj granici između Istoka i Zapada, Srbiju često nazivaju kapijom Evrope. Dva važna evropska koridora, VII - reka Dunav i X - međunarodni autoput i pruga, seku se na teritoriji Srbije, pružajući odlične veze sa zapadnom Evropom i Bliskim Istokom. Srbija je, dakle, savršeno mesto za lokaciju poslovanja kompanije ako želi da temeljno i najefikasnije služi svojim klijentima u Evropskoj uniji, jugoistočnoj Evropi i Bliskom Istoku. Srbija se graniči sa Evropskom unijom a ipak pruža mogućnost uživanja svih prednosti rada van Evropske unije, a u isto vreme je u stanju da pruži usluge i vrši transport robe u projektovanim i fleksibilnim vremenskim okvirima.  

 

Drumski saobraćaj

 

  WHY_INVEST2b  

Najefikasniji način dolaska u Srbiju je vazdušnim putem, korišćenjem jednog od dva međunarodna aerodroma dostupna u Srbiji - aerodroma u Beogradu i aerodroma u Nišu. Lakoću putovanja od Beograda do skoro svih destinacija u svetu, bilo direktno ili sa presedanjem, obezbeđuju skoro sve glavne međunarodne avio-kompanije. Dnevni red letenja do velikih transportnih čvorišta, kao što su Frankfurt, Rim i Moskva, obuhvata više od četiri leta.  

Avio saobraćaj

 

Aerodrom Nikola Tesla je udaljen od centra grada svega 18 km i, korišćenjem autoputa, nije potrebno duže od 20 minuta da bi se stiglo do srca grada. Putna mreža povezuje aerodrom sa velikim međunarodnim putevima E-75 i E-70, koji povezuju prestonicu sa Zagrebom, Nišom, Novim Sadom, Suboticom i drugim gradovima u Srbiji i regionu.  

Vazdušni saobraćaj ka Nišu je ređi, ali ipak pruža dobru međunarodnu vezu sa gradom.