Slobodan pristup tržištu od 1,3 milijarde potrošača

Zahvaljujući ugovorima o slobodnoj trgovini omogućen je izvoz bez carina na tržišta CEFTA, EFTA, Rusije i Evroazijske unije, kao i Turske. Ukoliko se tome pridodaju preferencijalni uslovi trgovine sa EU, SAD, Japanom i Australijom ukupni izvozni potencijal Srbije iznosi 1,3 milijarde potrošača.

Bescarinski režim pokriva većinu ključnih industrijskih proizvoda, uz nekoliko izuzetaka i godišnjih kvota za ograničeni broj robe.