Visokokvalifikovana radna snaga

Sa jedinstvenom kombinacijom visokog kvaliteta, široke dostupnosti i isplativosti, srpska radna snaga se smatra jakim pokretačem poslovnih performansi.

Srbija je decenijama negovala opsežne odnose sa vodećim zapadnim ekonomijama. Na vrhu liste prvorazrednih kompanija koje održavaju jake veze sa lokalnim partnerima se nalaze Siemens, Alcatel-Lucent, Fiat, IKEA i mnoge druge. Tokom godina saradnje, srpski radnici su usvojili specifična stručna znanja i primene naprednih tehnologija, kao i rigorozne standarde kontrole kvaliteta. Posedujući ogromno iskustvo kako u proizvodnji tako i u upravljanju, lokalno osoblje zahteva minimum obuke kako bi usvojilo najsavremenije tehnologije i procese montaže.

Ponuda radne snage

Visokokvalifikovani kadar u Srbiji je široko dostupan. Broj inženjera, menadžera i drugih stručnjaka je dovoljan da zadovolji rastuće potrebe međunarodnih kompanija. Ponuda radne snage se godišnje povećava za oko 57,478 svršenih studenata visokoškolskih ustanova i dvogodišnjih škola. Pored toga, postoji i značajan broj srpskih stručnjaka koji se vraćaju u zemlju nakon sticanja stručnosti vrhunskog kvaliteta u međunarodnim kompanijama širom sveta.

Tržište rada u Srbiji je postalo zaista živo jer sve veći broj međunarodnih investitora otvara svoja preduzeća u zemlji. Međunarodne i lokalne agencije za regrutovanje posluju u većim gradovima Srbije, nudeći kompletan asortiman konsultantskih usluga, uključujući i potragu za rukovodiocima, obuku osoblja i istraživanja o platama.

Obrazovni sistem

Od 2003. godine, univerziteti i fakulteti u Srbiji su proizveli oko 47.500 diplomiranih studenata, 1.000 magistara nauka i 400 doktora nauka godišnje. Od ukupnog broja diplomiranih studenata, studenti sa tehničkih univerziteta čine oko 30%. Vodeće institucije u ovoj oblasti, kao što su Elektrotehnički fakultet ili Mašinski fakultet u Beogradu su međunarodno priznati zbog svoje stručnosti. Visokokvalitetno tehničko obrazovanje počinje u srpskim osnovnim i srednjim školama, koje nude napredne programe iz tehničkih nauka.

Izvor: Republički zavod za statistiku, Školska godina 2017/2018

Dualno obrazovanje

U 2017. godini usvojen je Zakon o dualnom obrazovanju kojim je kreiran pravni okvir za implementaciju dualnog obrazovanja počevši od školske 2019/2020 godine. Do sada je dualno obrazovanje predstavljalo pilot projekat, ali se sa usvajanjem zakonske regulative (Zakona o dualnom obrazovanju (2017); Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (2019) ) očekuje i primena dualnog obrazovanja u većim razmerama.