Висококвалификована радна снага

Са јединственом комбинацијом високог квалитета, широке доступности и исплативости, српска радна снага се сматра јаким покретачем пословних перформанси

 

Србија је деценијама неговала опсежне односе са водећим западним економијама. На врху листе прворазредних компанија које одржавају јаке везе са локалним партнерима се налазе Siemens, Bosch, Schneider Electric Fiat Chrysler Automobiles, IKEA и многе друге. Током година сарадње, српски радници су усвојили специфична стручна знања и примене напредних технологија, као и ригорозне стандарде контроле квалитета. Поседујући огромно искуство како у производњи тако и у управљању, локално особље захтева минимум обуке како би усвојило најсавременије технологије и процесе монтаже.

Понуда радне снаге

Висококвалификовани кадар у Србији је широко доступан. Број инжењера, менаџера и других стручњака је довољан да задовољи растуће потребе међународних компанија. Понуда радне снаге се годишње повећава за око 57,478 свршених студената високошколских установа и двогодишњих школа. Поред тога, постоји и значајан број српских стручњака који се враћају у земљу након стицања стручности врхунског квалитета у међународним компанијама широм света.

Тржиште рада у Србији је постало заиста живо јер све већи број међународних инвеститора отвара своја предузећа у земљи. Међународне и локалне агенције за регрутовање послују у већим градовима Србије, нудећи комплетан асортиман консултантских услуга, укључујући и потрагу за руководиоцима, обуку особља и истраживања о платама.

Образовни систем

Од 2003. године, универзитети и факултети у Србији су произвели око 47.500 дипломираних студената, 1.000 магистара наука и 400 доктора наука годишње. Од укупног броја дипломираних студената, студенти са техничких универзитета чине око 30%. Водеће институције у овој области, као што су Електротехнички факултет или Машински факултет у Београду су међународно признати због своје стручности. Висококвалитетно техничко образовање почиње у српским основним и средњим школама, које нуде напредне програме из техничких наука.

   

Извор: Републички завод за статистику, Школска година 2017/2018

Дуално образовање

У 2017. години усвојен је Закон о дуалном образовању којим је креиран правни оквир за имплементацију дуалног образовања почевши од школске 2019/2020 године. До сада је дуално образовање представљало пилот пројекат, али се са усвајањем законске регулативе ( Закона о дуалном образовању (2017); Закона о дуалном моделу студија у високом образовању (2019) ) очекује и примена дуалног образовања у већим размерама.