Unapređenje istraživačko-razvojne infrastrukture kroz međunarodnu saradnju

Jul 30, 2018

Razvojna agencija Srbije je, kao jedan od partnera na projektu Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate), u periodu od 19-20. jul tekuće godine, bila domaćin sastanaka Radne grupe i Upravnog odbora projekta.

Na sastancima koji su okupili predstavnike svih partnerskih institucija, predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada, definisane smernice za predstojeći period, dalji koraci, kao i aktivnosti na realizaciji projekta.

Partneri zaduženi za pojedine radne pakete u okviru definisanog plana rada projekta održali su prezentacije na kojima su dali presek postojećeg stanja sa fokusom na pilot projekte, te su zajednički razmatrana moguća unapređenja za predstojeće izveštajne periode.

Projekat RI2integrate je deo Transnacionalnog programa Dunav.

U realizaciji projekta učestvuje ukupno 17 partnera iz sledećih zemalja - Mađarska, Rumunija, Češka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Srbija, i Slovačka.

IMG_20180719_101910.jpg

IMG_20180719_102204.jpg

IMG_20180719_102225.jpg

IMG_20180719_102618.jpg

IMG_20180720_102507.jpg