Srpski mentori drže obuke novim mentorima u regionu

Feb 05, 2019

Beograd – 5. februar 2019. godine – Tokom januara, februara i marta meseca 2019. godine, sertifikovani mentori, zaposleni u 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) u Srbiji održaće obuke za nove mentore u zemljama regiona – Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2“ koji realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS) uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), srpski mentori održaće obuke za nove mentore u  Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, i to obuke na radnom mestu u kompanijama kao i teorijske obuke u učionicama. 

Obuke na radnom mestu u kompanijama će biti održane od strane 13 angažovanih srpskih mentora dok će višemodularne teorijske obuke za nove mentore održati sedam trenera mentora iz Srbije. Teorijske obuke obuhvatiće sledeće module: upravljanje ljudskim resursima, marketing, upravljanje finansijama, veštine komunikacija, upravljanje proizvodnjom, mentoring za zrela preduzeća kao i mentoring za početnike.